Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

mgr Magdalena Kościelniak

Dokąd mogłem uciec od siebie samego?

św. Augustyn

Jaka myśl taki czyn

św. Augustyn

Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW
Absolwentka Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
Cerified in Cognitive Behavioural Therapy for Children, Adolescents and Adults
Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Witaj na stronie mojej poradni

    
member       

Nazywam się Magdalena Kościelniak.
Jestem psychologiem.

Pracuję w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka, która uwzględnia jego wymiar psychiczny, biologiczny, społeczny i duchowy.

    
          

Kompetencje

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Niosę pomoc osobom cierpiącym m.in. z powodu problemów lękowych i zaburzeń depresyjnych oraz znajdujących się w kryzysie emocjonalnym.

Psychologia UKSW

Jestem absolwentką Psychologii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Studia podyplomowe

Ukończyłam podyplomowe studia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń psychicznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie (CTPB) we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre w Oxfordzie (OCTC).

Studium Profilaktyki

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Ukończyłam również Studium Profilaktyki Uzależnień organizowane przez Warszawskie Towarzystwo „Powrót z U”.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Ośrodku Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym.

USŁUGI

Zdarza się, że codzienność staje się dla nas zbyt trudna.
Wiele osób nie wie, że może sobie pomóc i poprawić jakość swojego życia.

Zapraszam do indywidualnych konsultacji oraz psychoterapii on-line, która korzysta z podobnych czynników leczących co terapia twarzą w twarz.
Jest to m.in. werbalna i niewerbalna komunikacja w czasie rzeczywistym, kontakt wzrokowy, sojusz terapeutyczny oraz niektóre elementy z języka ciała.
Spotkanie może odbyć się po wcześniejszym umówieniu się za pomocą maila lub telefonicznie. Godziny konsultacji są ustalane indywidualnie.

Warto skonsultować się z psychologiem, jeśli pojawia się:

Poczucie bezradności i braku nadziei

Utrzymujący się obniżony nastrój, smutek, przygnębienie, płaczliwość.

Niskie poczucie własnej wartości

Spowolnienie myślenia, trudności w koncentracji uwagi, poczucie pustki w głowie; uczucie ciągłego zmęczenia, braku energii, spadek zainteresowań.

Uczucie napięcia, niepokoju, lęku

związanego z konkretną sytuacją lub przeciwnie, nieuzasadnionego i irracjonalnego. Myśli pojawiające się wbrew woli, przymus wykonywania pewnych czynności.

Poczucie krzywdy, straty, winy

Nieufność i wycofanie się z relacji z ludźmi. Poczucie odosobnienia, wyobcowania, bycia innym.

Cennik

Konsultacja z psychologiem trwa 50 minut. Spotkania są odpłatne.


Zapraszam do indywidualnych konsultacji oraz psychoterapii on-line.
Spotkanie może odbyć się po wcześniejszym umówieniu się za pomocą maila lub telefonicznie.
Godziny konsultacji ustalane indywidualnie. Płatność przed spotkaniem.

Dokąd mogłem uciec od siebie samego?

św. Augustyn

Kontakt

Poradnia psychologiczna

Rzymsko-Katolicka Parafia NMP Matki Miłosierdzia ul. Św. Bonifacego 9 02-914 Warszawa-Stegny


Skype Poradnii Stegny

Telefon: +48 797 544 125

psycholog@poradniastegny.pl

Bank Pekao SA

Numer rachunku: 34 1240 1125 1111 0000 0368 6920